swiss breitlingreplica.to craftsmen have skillful craftsmanship. regular people from all of the walks of life like exact tagheuer.to. the main ingenious schooling gourmet design and exquisite beauty can be the sign of https://www.swisswatch.to forum. the watchmaking crafts of best bvlgarireplica.ru is in leading position. fine quantity of cheap aaa manoloblahnikreplica.ru manolo blahnik outlet. exact pl.wellreplicas.to showcases substantial areas. armanireplica.ru forum causes refined electro-mechanical running watches.

Uuringute arhiiv

2000 - Üleriigiline suitsetamise uuring
2001 - Muutused väärtushinnangutes aastail 1990-1999
2003 - Kultuuritarbimise uuring 2003
2003 - Riik ja rahvas, sügis 2003
2003 - Riigikaitseõpetus koolides
2004 - Hoolekandeteenuste kliendiuuring
2004 - Eurobaromeeter 2004.1 - Avalik arvamus kandidaatriikides
2004 - Siseturismi uuring 2004
2004 - KMA klientide rahuolu uuring
2005 - Määratlemata kodakondsusega isikute suhtumine Eesti kodakondsuse saamisse
2005 - Religiooniõpetuse kvalitatiivuuring
2005 - Tööelu baromeeter
2005 - Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
2005 - Kalandussektori info- ja teabevajaduse uuring
2005 - Siseturismi uuring 2005
2006 - Kultuuritarbimise uuring 2006
2006 - Kohtute uuring
2006 - Noorte vaba aja ja huvide uuring
2006 - Mitte-eestlaste rändepotentsiaali uuring
2006 - Ida-Virumaa põlevkivi tööstusse suhtumise uuring
2006 - Siseturismi uuring 2006
2007 - Haapsalu kasiinode uuring
2007 - Rahvussuhted ja integratsioonipoliitika väljakutsed pärast pronkssõduri kriisi
2007 - Siseturismi uuring 2007
2007- Gümaasiumiõpilaste õigusteadvuse uuring
2001-2008 - Trükimeedia uuringute kokkuvõtted
2008 - Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring
2008 - 2008. aasta suviste sisereiside uuring  
2008 - Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused 2008 - aruanne | esitlus
2008 - Keskkonnahariduse alane uuring
2008 - Eestis pakutavad ettevõtlusega seotud koolitusvõimalused
2008 - Riigikohtu uuring
2009 - Kutsehariduse maine uuring
2009 - Avaliku sektori e-teenused: elanikkonnauuringu aruanne
2009 - Pärnu linna turvalisuse uuring
2009 - Suviste sisereiside uuring
2009 - Ajalooteadvuse uuring
2009 - Kinnipeetavate väärtushinnangute uuring
2010 - Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähialade elanikele
2010 - Tuleohutusjärelvalve rahulolu-uuring
2010 - Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes
2010 - Eesti eurole üleminekuga seotud hoiakud valitud sihtrühmades
2010 - Uuring Eesti usuelust
2010 - Elanike rahulolu tallinna linna avalike teenustega
2011 - Domeeniregistreerijate rahulolu uue domeenikorraga
2011 - Avaliku teenistuse personalijuhtimise uuring
2011 - Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2011 - Avalik arvamus ja riigikaitse - oktoober
2012 - Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2012 - Finantskirjaoskuse uuring
2012 - Avalik arvamus ja riigikaitse - märts | oktoober
2013 - Keeleõppe arendamise programmide mõju uuring
2013 - Avalik arvamus ja riigikaitse - märts | oktoober
2013 - Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega - aruanne | esitlus
2014 - Eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014 - Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2015 - Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas - aruanne | esitlus
2015 - Elust , usust ja usuelust
2015 - Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
2016 - Rahvussuhted Eestis - aruanne | esitlus

U
uemate uurinugute andmed on kättesaadavad Uudiste sektsioonis.