Uuringud

Avaliku arvamuse uuringud

Erasektoris tunneb turundaja enamasti huvi tarbijate eelistuste kohta ja muudab oma toodet vastavalt tarbijate soovidele. Niisamuti on riigil ja selle institutsioonidel vaja teada rahva soove ja eelistusi. Üheks teabe hankimise viisiks on avaliku arvamuse uuringud. Pakume järgmisi avaliku arvamuse uuringuid:

 • inimeste arvamus majandus-poliitilisest olukorrast
 • riigiasutuste reiting
 • riigiinstitutsioonide usaldusväärsus
 • erakondade, poliitikute maine ja kuvand
 • rahva eelistused päevakorralistes küsimustes

Brändiuuringud

Olulist osa brändi edukuses mängib maine ja seda kujundavad tegurid. Seepärast keskendume brändiuuringutes tootega seotud assotsiatsioonide ja hoiakute mõõtmisele. Lisaks aitame leida vastust küsimusele, milline on brändi positsioon turul ja mida selle parandamiseks ette võtta. Tavapärasemad mõõtmismeetodid on küsimuste lisamine omnibuss-uuringusse, fookusgrupid ja in hall-test.  Pakume järgmisi brändiuuringuid:

 • brändi tuntus
 • brändi kasutamine
 • suhtumine brändi
 • ostuotsuse protsess
 • brändi maine ja usaldusväärsus
 • lojaalsus
 • brändi positsioneering
 • pakenditestid
 • nime- ja sloganitestid
 • maitse- ja lõhnatestid
 • hinnauuringud

Äriuuringud

 • Ravimi- ja ravimifirmade uuringud - rahulolu ravimifirmadega, nende toodete ja tegevusega, turundus, maine, kognitiivsed testid, süvaintervjuud jpm.
 • Klientide ja töötajate rahulolu-uuringud
 • Töötajate pühendumuse uuringud
 • Ekspertintervjuud