http://www.saarpoll.ee/
Ekspressküsitluse idee on anda peaaegu reaalajas ülevaadet turul või ühiskonnas toimuvast. Näiteks on selline uuring hea töövahend ajakirjandusele, samuti ettevõtte kriisiolukorra juhtimiseks või äkkmuudatuste tegemiseks reklaamikampaanias.

Ekspressküsitlus annab teavet selle kohta, kas ja kuidas on sihtrühma meelsus toimunu/toote/firma suhtes viimaste sündmuste ajel muutunud.

Tavaliselt saab tellija info tabelite kujul 2-3 tööpäeva jooksul, eriolukordades ka 24 tunni jooksul. Valimi suurus on kokkuleppeline, kuid üldjuhul viime selle ajaga läbi paarsada lühikest telefoniintervjuud.