http://www.saarpoll.ee/

Saar Polli kasutatavatest küsitlusmeetoditest on enim levinud silmast silma intervjuud. Meil on üle-Eestiline küsitlusvõrk üle 300. aktiivse ja kogenud küsitlejaga. Võrreldes muude küsitlusmeetoditega annavad silmast silma intervjuud alati täpseima tulemuse.

Kvantitatiivsed meetodid
  • silmast silma intervjuu (s.h omnibuss-uuring)
  • telefoniküsitlus
  • isetäidetav ankeet
  • in hall-test
  • päevik-meetod
  • vaatlus
  • kontentanalüüs
  • veebiküsitlus
Kvalitatiivsed meetodid