http://www.saarpoll.ee/
Uuring: inimesed on valmis tulevikus rohkem investeerima2008-03-26
NASDAQ OMX Balti börside poolt tellitud investoruuringu kohaselt alustaks ligi 40% vastanutest, kes hetkel investeerimisega ei tegele, tulevikus sissetulekute kasvades investeerimist.

Eesti ja Läti investorite peamiseks eesmärgiks tuleviku kindlustamine, Leedus soovitakse teenida palgale jooksvat lisatulu. Kolmandik vastajatest peavad investeerimisotsuse tegemisel oluliseks ka riigi majandusarengu näitajaid, selgus uuringust.

Möödunud aastal investeeriti Baltimaades enim pensionifondidesse, mis moodustasid poole kõigist vastanute investeeringutest, järgnesid aktsiad ja fondiosakud. Fondidesse investeeritakse enim Leedus. Läti ja Leedu puhul investeerivad pensionifondidesse enim keskealised residendid (45- 54 aastased), eestlaste pensioni-investeeringud on kõrged kõigis vanusegruppides.

Investeerimisel peavad eestlased ja lätlased tähtsaks tuleviku kindlustamist (42,5% Eestis; 41,8% Lätis), millele järgneb täiendava sissetuleku teenimine (42,0% Eestis, 36,6% Lätis). Leedus soovitakse investeeringutelt enim teenida jooksvaid lisasissetulekuid (37,6%) ja säästa tulevikuks (29,9%).

Alanud aastal alustaks investeerimisega väike osa vastanutest (5,9% Eestis; 3,6% Leedus; 3,4% Lätis), keskmiselt 16% Eesti, Läti ja Leedu elanikest on veel kahtleval seisukohal. Oma väärtpaberiportfelli täiendamise osas olid optimistlikumad need vastajad, kes on juba varem väärtpaberitesse investeerinud.

Eelmise aasta detsembris läbi viidud uuringu käigus intervjueeriti igas riigis 1000 inimest. Uuringu viisid Eestis, Lätis ja Leedus läbi uuringufirmad SAAR POLL, Latvian Facts ja Vilmorus.

Allikas: www.err.ee.