http://www.saarpoll.ee/
Valminud on värske uuring tervise ja arstiabi teemal2012-01-10
Uuringufirma Saar Poll OÜ tutvustas täna Sotsiaalministeeriumis uuringu „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2011” tulemusi. Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud küsimustele.

Elanikkonna hinnangute kaardistamiseks viidi ajavahemikul 28. oktoober kuni 17. november 2011 läbi üleriigiline avaliku arvamuse küsitlus, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1510 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Käesoleva aasta uuringu aruanne on kättesaadav siit.