http://www.saarpoll.ee/
Domeeninimede registreerimine sujus tõrgeteta2011-05-20

2010. aastal viis Eesti Interneti SA peamised tippdomeeni .ee üle kaasaegsele domeenikorrale. SAAR POLLi uuring domeeni registreerijate seas näitas, et enamikel sujus domeeninimede registreerimine tõrgeteta. 

Uuringufirma Saar Poll OÜ viis 2011. aasta märtsis läbi domeeni registreerijate rahulolu-uuringu. Selle eesmärk oli selgitada välja, millised on olnud kogemused uue domeenikorra ajal .ee-domeeni registreerides ning kuidas ollakse uue korraga rahul. Saar Polli sotsioloog Eve Telpti sõnul näitas uuring, et 87% vastajate hinnangul toimus .ee domeeninimede registreerimine neil tõrgeteta.

5. juulist 2010 kehtima hakanud uue Eesti domeenikorra laienenud võimalustest ollakse kõige enam rahul asjaoluga, et nüüd on ühel isikul võimalik registreerida mitu domeeninime (91% vastajaist). Eraisikutele antud domeeninimede registreerimise õigusega on rahul 82% ja domeeninimede kahetasemelise registreerimissüsteemiga 62% vastajaist.

Ootuspäraselt on uuendustega sagedamini väga rahul just need vastajate grupid, kelle võimalusi antud uuendus laiendab.

Uuringu aruannet saab lugeda SIIN.