http://www.saarpoll.ee/
Uuring kaardistab olukorda avaliku teenistuse personalijuhtimises2011-03-02

SAAR POLL viis läbi uuringu, mille eesmärgiks oli saada terviklik pilt Eesti avaliku teenistuse ametiasutuste personalijuhtimise olukorrast.

Uuring püüdis välja selgitada, milline on personalijuhtimise kvaliteedi tase ning kaardistada ametiasutuste personalijuhtimise hetkeolukord, ootused, vajadused ja takistused nii personalijuhtide kui asutuse juhtide silme läbi. Samuti hinnati koostööd ja koordineerimist avaliku teenistuse süsteemis tervikuna.

Esmakordselt viidi samalaadne uuring läbi 2005. aastal.

Tulemustega saab tutvuda SIIN.