http://www.saarpoll.ee/
Pealinlastest on oma linnaosaga enim rahul Nõmme ja Pirita elanikud2011-01-12

Möödunud aasta lõpul viis SAAR POLL läbi uuringu, milles küsiti pealinlaste hinnanguid erinevatele linna avalikele teenustele.

Küsitlusest, mis hõlmas erinevaid valdkondi arstiabist kuni jäätmekäitluseni, selgus, et kõige rohkem on oma linnaosaga rahul Nõmme ja Pirita elanikud, rahulolematuid on enim aga Lasnamäe ja Kristiine linnaosa elanike seas.

Kõige enam on elanikud rahul haljasalade ja parkide seisundiga, prügi koristamise ja prügikastide olemasolu ning rannaalade olukorraga. Muret teevad parkimisvõimalused kesklinnas, tolm ja lemmiklooma pidamise kultuur.

Tallinna Linnakantselei tellitud uuringu sihtgrupiks olid vähemalt 15-aastased Tallinna elanikud; kokku küsitleti 1513 proportsionaalse juhuvaliku teel leitud inimest.

Uuringu tulemused on täismahus kättesaadavad SIIN.