http://www.saarpoll.ee/
Eesti esimene tuuleparkide mõju uuring kaardistab elanike hoiakuid2010-12-03

SAAR POLL ja Adepte Ekspert OÜ poolt läbi viidud küsitlus tuuleparkide lähedal elava elanikkonna seas Läänemaal näitas, et 74% vastajatest peab tuuleenergia tootmist Eestis vajalikuks. Kuigi tuuleenergia tootmist peetakse vajalikuks, ei pruugita aga oma elukoha läheduses tuuleparkidesse siiski soosivalt suhtuda - 44% on tuuleparkide vastu ning 36% suhtub neisse erapooletult.

Tänavu oktoobrist novembrini teostasid OÜ Saar Poll ja OÜ Adepte Ekspert Eestis esimest korda uuringu, millega selgitati välja olemasolevate tuulikuparkide lähedal elavate inimeste suhtumine elektrituulikutesse ja nende mõju elanikele.

Elanike küsitlus ja valminud sotsiaalmõjude uuring on üks osa käimasolevast Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa tuuleenergeetika teemaplaneeringust, millega Eesti neli läänepoolset maakonda püüavad leida tulevastele tuuleparkidele sobivamaid kohti.

Uuringusse hõlmati Aulepa, Esivere ja Virtsu tuulepargid ning selle käigus viidi läbi nii tuuleparkide lähedal elavate inimeste arvamusküsitlus kui ka tuuleparkide müra ja varjutuse modeleerimine.

Uuringu tulemused on täismahus üleval SIIN ja lisamaterjalid SIIN.