http://www.saarpoll.ee/
Valminud on värske uuring tervise ja arstiabi teemal2011-01-05

Täna esitleb Saar Poll OÜ Sotsiaalministeeriumis äsjavalminud uuringu "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile" tulemusi.

Elanikkonna rahulolu-uuringut tellib alates 1996. aastast iga-aastaselt Eesti Haigekassa koostöös Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumiga. Uuringu abil mõõdetakse inimeste rahulolu oma tervisega ning arstiabi kättesaadavusega Eestis.

Käesoleva aasta uuringu aruandega saab tutvuda SIIN.