http://www.saarpoll.ee/
Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes2010-10-12
2010. aasta suvel viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ Siseministeeriumi tellimusel läbi pagulastemaatikat puudutava uuringu „Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes“, et kaardistada Eesti elanikkonna hoiakuid ja teadlikkust seoses pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändega laiemalt.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda SIIN.

Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi III (2008–2013) 2009. aasta programmi (75% kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% kogueelarvest) vahenditest.