http://www.saarpoll.ee/
Asutuste töötajad peavad tuleohutuseeskirju vajalikuks2010-06-30
Eile, 29. juunil tutvustas sotsiaal- ja turu-uuringute firma SAAR POLL Siseministeeriumi poolt tellitud uuringut, mille eesmärk oli hinnata inimeste rahulolu tuleohutusjärelevalve teenusega.

Käesoleva aasta juunis läbi viidud tuleohutusjärelvalve rahulolu uuringus analüüsiti asutuste esindajate teadlikkust tuleohutusnõuetest, hinnangut nõuete vajalikkusele ning rahulolu tuleohutusjärelevalve ametnike tööga. Vastajatest 70% leidis, et tuleohutusnõuete täitmine tõstab organisatsiooni ohutust suurel määral ja 28% mingil määral.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koorti sõnul võib öelda, et suurem osa uuringus osalenutest peab olemasolevaid tuleohutusnõudeid vajalikuks. Uuringu positiivsete tulemustena võib samuti välja tuua selle, et asutuste töötajad hindavad oma teadlikkust tuleohutusnõuetest väga kõrgelt (98%).

„Uuring näitab, et asutuste töötajad on kursis sellega, millised tuleohutusnõuded reguleerivad nende organisatsiooni tegevust,“ sõnas Koort. „Kuid kahjuks ei ole kogu end tuleohutusnõuetest teadlikuks pidav personal vajalikku koolitust saanud,“ rõhutas Koort inimeste tuleohutusalase teadlikkuse tõstmise olulisust.

Uuringu tulemuste kohaselt tuleohutusjärelevalve ametnike üldine professionaalsus tuleohutuse alal on kõrgel tasemel (89%). Uuringus osalejatest 65% esindasid asutusi, kus viimase tuleohutusülevaatuse käigus avastati puudusi.

Uuringuga saab tutvuda SIIN.