http://www.saarpoll.ee/
Uuring Eesti usuelust: kas usk kujundab väärtushinnanguid?2010-06-28

Täna kell 11:00 esitlevad uuringufirma SAAR POLL ja Eesti Kirikute Nõukogu Tallinnas Rahvusraamatukogus sotsioloogilist uuringut Eesti elanike suhtumisest religiooni.

Sel kevadel viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma SAAR POLL läbi avaliku arvamuse küsitluse kiriku ja religiooni teemadel. Antud uuring oli jätkuks 1995., 2000. ja 2005. aastal läbi viidud uuringutele “Usust, elust ja usuelust”. Tegu oli üleriigilise küsitlusega, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1009 inimest vanuses 15-74 eluaastat. Vastajate valikuks kasutati proportsionaalse juhuvalimi meetodit.

Uuring püüdis muuhulgas vastata küsimusele, kas usk muudab meie väärtushinnanguid või väärtushinnangud usku.

Rahvusraamatukogus toimuval esitlusel teeb ülevaate uuringu tulemustest sotsioloog Andrus Saar. Esitlus on avatud kõigile huvilistele.

Uuringu ülevaadet saab lugeda SIIT.

Kuula ka Andrus Saare INTERVJUUD ERR-ile ning loe Postimees Online'i ülevaateid SIIT ja SIIT.