http://www.saarpoll.ee/
Vaesuse ja rikkuse nägu Euroopas2010-01-05

SAAR POLL esitles täna Eurobarometer Flash uuringu tulemusi, millest nähtub muuhulgas, et Eesti elanikel on teiste Euroopa rahvastega võrreldes suurim hirm oma töökoht kaotada.

Mitmete Eesti ekspertide sõnul süveneb tööpuudus Eestis käesoleval aastal kuni suveni. Millisena näeb oma tulevikku aga Euroopa Liidu ja Eesti elanikkond? Millise näoga on vaesus/rikkus Euroopa erinevates regioonides, Eestis ja Balti riikides? Milliste riikide elanikud on Eesti saatusekaaslased?

Eurooplased tunnetavad vaesumist pigem kuskil endast kaugemal – Euroopas – kui oma riigis või naabruskonnas. Kas see on meedia mõju või sotsiaal-psühholoogiline fenomen? Kas majanduskriis on kõige rängemalt tabanud ainult Balti riike? Nendele ja paljudele muudele küsimustele annab seekordne uuring vastused.

Euroopa riikidest on Eesti elanikel suurim hirm oma töökohta kaotada: 17% arvab, et suudab vaevalt oma töökohta hoida. Inimesed teevad praegu eelkõige lühiajalisi, mitte pikaajalisi prognoose. Lühiajalised prognoosid kõnelevad enamasti aga kas muutusteta olukorrast või suundumisest halvemuse suunas.

Eesti kuulub nende väheste riikide hulka, kus vaesus on suhteliselt ühtlaselt jagunenud linna- ja maaelanike seas. Samas on just meil 10% elanikke, kellel on kas väga suur või suur kartus kaotada eluase, sest ei suudeta seda endale enam lubada.

Mitte ainult SKP, vaid subjektiivne vaesuse/jõukuse tunnetamise näitaja on täpne majandusliku olukorra peegeldaja.

Eesti elanikud usuvad võrreldes teiste Euroopa riikidega kõige rohkem euro kiiresse kasutuselevõttu, kuigi hoiakud on viimasel ajal mõnevõrra jahenenud. Eestimaa elanikud on teiste eurot veel mitte kasutavate riikidega võrreldes väga hästi kursis sellega, kuidas euro rahatähed välja näevad. 87% eestimaalastest on eurot näinud ja 63% seda kasutanud. Majanduskriis on ent mõjustanud inimeste käitumist sedavõrd, et eurode kasutamine välismaal on langenud, tõusnud on aga sisemaine kasutus (ilmselt olemasolevate eurode kroonideks vahetamine).

Eestimaa inimesed huvituvad teiste riikidega võrreldes kõige vähem euro vahetuskursist, kuigi see teema on ka meil olulisel kohal. Euro tuleku mõju näevad Eestimaa elanikud aga pigem positiivses kui negatiivses valguses. Samas on 78% elanikest arvamusel, et euro kasutuselevõtuga hinnad kõrgenevad.

49% Eesti elanikest on õnnetud, kui Eesti kroon kaob, 38% on aga sellega pigem rahul.

Täna Rahvusraamatukogus toimunud uuringuesitlusel sai juba mainitud teemadest ning paljudest teistestki põhjalikuma ülevaate. Uuringu esitlust vaata SIIT.