http://www.saarpoll.ee/
Saar Poll esitles ajalooteadvuse uuringu tulemusi 2009-09-23
Sotsiaal-ja turu-uuringute firma Saar Poll osales kevadel suurprojektis, mille raames uuriti 14 endise Nõukogude Liidu piiridesse kuulunud riigi elanikkonna suhtumisi 20. sajandi peamistesse sündmustesse ning isikutesse, mis ja kes on mõjustanud meie maailma.

Antud uuring ei piirdu ainult suhtumiste mõõtmisega ajaloolistesse hetkedesse nagu 1932.-33. aasta nälg Ukrainas või Nõukogude Liidu lagunemine, ega persoonidesse nagu näiteks Konstantin Päts või Vladimir Uljanov, vaid pakub ajalooliste sündmuste interpreteeringuid. Tulemused on mitmeski aspektis üllatavad.

Vaata uuringu esitlust SIIT.