http://www.saarpoll.ee/
ELF keskkonnauuring2008-08-18
Avalikustati Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt tellitud ja uuringufirma SAAR POLL poolt läbiviidud keskkonnahariduse alase uuringu tulemused.

Uuring viidi läbi 2008. aasta kevadel ja suvel Tallinna ning Harjumaa elanike seas. Eraldi vaadeldi ettevõtete esindajaid, eraisikuid, avaliku sektori esindajaid ja loodushariduse pedagooge. Uuringu käigus selgitati välja erinevate sihtgruppide huvi erinevate keskkonnahariduse alaste koolituste vastu.

Uuringu pressiteade on nähtav SIIN.

Uuringu tulemustega saab tutvuda SIIN.