http://www.saarpoll.ee/
Hepatiiti oskavad paremini ennetada kõrgemalt haritud2009-06-16
Uuringufirma SAAR POLL poolt Eesti suuremates linnades elavate naiste seas läbi viidud küsitlus näitas, et enamik neist on hepatiidist suuremal või vähemal määral kuulnud. Haiguse ennetamisvõimalustest on kõige teadlikumad kõrgharidusega naised. Olulisimateks ennetusviisideks peetakse hügieeni ning vaktsineerimist.

Saar Poll OÜ uuringute juhi Liisa Talvingu sõnul seostus 38 protsendile vastanutest sõnaga hepatiit eelkõige maksapõletik või maksahaigus. „19 protsenti inimestest teadis mainida kollatõbe. Et tegu on nakkushaigusega, meenus esimesena 8 protsendile vastanutest. Konkreetsem seos A, B ja C hepatiidiga tekkis 6 protsendil. Vaid 6 protsenti vastanuist ei osanud sõna „hepatiit“ kohta midagi öelda,“ rääkis Talving.

Uurimusest selgus, et kõrgharidusega inimesed on haiguse olemusest veidi teadlikumad. 43 protsenti kõrgharidusega vastajatest mainib seoses hepatiidiga kõige sagedamini sõna maksapõletik või maksahaigus, järgmisena mainitakse kollatõve (22%) ja kolmandana lihtsalt haigust. Samal ajal seostub keskharidusega inimestest hepatiidiga kollatõbi ainult 15 protsendil.

Talvingu teatel teadsid hepatiidi kohta kõige vähem 25-29-aastased respondendid, kellest 34 protsenti pidasid seda üldiselt haiguseks. „30-45-aastaste hulgas on levinuim seos maksapõletik või maksahaigus. Üldiselt ollakse sihtrühmas teadlikud, et hepatiidi näol on tegemist tõsise haigusega, mis võib kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi. Võrdselt kolmandik vastajaist arvas, et haigus võib lõppeda maksakahjustuse või surmaga,“ ütles Talving. Tema sõnul toodi tagajärgedena välja veel tsirroos, tüsistused ja raske haigus.

Talvingu sõnul on hügieen ja kätepesu vastajate meelest selgelt olulisimad hepatiidi ennetamise viisid, mida nimetas pea iga teine küsitletu; umbes iga kolmas pidas oluliseks vaktsineerimist. „12 protsenti vastajatest on end hepatiidi vastu vaktsineerinud, 22 protsenti on seda kaalunud ja 66 protsenti ei ole kunagi enda vaktsineerimist hepatiidi vastu kaalunud. Umbes iga teine naine kaaluks enda hepatiidi vastu vaktsineerimist eelkõige olukorras, kus nakatumisoht on kõrge (nt välisreisil), väiksem hulk teeks seda soovist end selle haiguse vastu kaitsta või põhjusel, et haigusesse on lihtne nakatuda,“ lisas Talving.

Käesoleva aasta mais läbi viidud küsitlusele vastasid juhuvaliku teel valitud Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva naised vanuses 25-45. Kokku osales küsitluses 308 respondenti. Nimetatud uuring viidi läbi uuringufirma Saar Poll poolt GlaxoSmithKline Estonia tellimusel.