http://www.saarpoll.ee/
Kodumaal reisides väldivad eestlased majutusettevõtetes ööbimist2009-06-12

Uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud 2008. aasta Eesti elanike suviste sisereiside uuringust selgub, et valdav enamik siseturistidest kasutab ööbimiseks mitte majutusasutust, vaid tasuta variante – elatakse sugulaste-tuttavate juures, suvilas, telgis jm.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis vähenes siseturism nii absoluutarvudes kui ka protsentuaalselt tunduvalt rohkem kui välisturism, kirjutab Eesti Päevaleht. Kõige suurem langus siseturismis oli tööreisidel, kus ööbimised vähenesid 25 protsenti. Puhkusereisidel vähenesid ööbimised kümme protsenti, selgub statistikaameti andmetest.

Arvuliselt suurim oli langus Tallinnas, kuid siseturism vähenes tunduvalt ka Tartus, Pärnus, Harju ja Saare maakonnas jm.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiuuringute koordinaator Piret Kallas ütles, et umbes 80 protsenti siseturistidest kasutab ööbimiseks mitte majutusasutust, vaid tasuta variante – elatakse sugulaste-tuttavate juures, suvilas, telgis jm. "Et selliste puhkajate kohta täpsem statistika puudub, pole ka võimalik öelda, kas sisereiside koguarv on ka tegelikult vähenenud või loobutakse raha kulutamisest majutusettevõtetes," rääkis ta.

Kallase sõnul hakkasid teated halvenenud majandusolukorrast siseturismile mõju avaldama juba alates läinud aasta teisest kvartalist, mis esimesena hakkasid vähenema tööreisid.

EASi poolt tellitud 2008. aasta Eesti elanike suviste sisereiside uuringust selgub, et kõige rohkem mitmepäevaseid vabaaja reise tehakse Tallinnasse, Ida-Virumaale, Saaremaale, Pärnusse ja Tartusse. Ülekaalukalt kõige levinumaks tegevuseks Eesti-sisestel reisidel on sugulaste või tuttavate külastamine (57% reisidest).

Teisel kohal on rannamõnude nautimine (23%), kolmandal kohal perekondlikud ja muud isikliku eluga seotud üritused (21%). Järgnesid looduslike vaatamisväärsustega tutvumine, kontsertide, festivalide ja muude meelelahutusürituste külastamine ning ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsustega tutvumine.

Aprillis oli Eestis külastajatele avatud 736 majutusettevõtet 17 000 toa ja 36 600 voodikohaga. Täidetud oli vaid 35 protsenti tubadest. Varasematel aastatel on tubade täitumus aprillis püsinud 45 protsendi piirimail. Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 456 krooni, ööpäeva keskmine maksumus oli 11 protsenti odavam kui eelmise aasta aprillis.

Artiklit originaalkujul vaata SIIT ja uuringu täisaruannet SIIT.