http://www.saarpoll.ee/
Eurooplane valib kampaania, eestlane kandidaadi põhjal2009-04-03

Kogu Euroopat hõlmava valimiste-aasta algul viidi Euroopa Komisjoni tellimusel kõikides Euroopa Liidu riikides läbi valimiste teemat käsitlev küsitlus. Selgus, et kui Eestis tehakse valimisotsus enamasti kandidaadi isikust lähtudes, siis mujal Euroopas peetakse oluliseks valimiskampaaniat.

Euroopa kodanikud teevad oma valimisotsuse tavaliselt valimiskampaaniast või parteilojaalsusest, harvem ka kandidaadi isikust lähtudes. Uuringufirma SAAR POLL poolt Eestis korraldatud küsitlusest ilmnes, et Eesti elanike vastused esinesid üsna suuresti Euroopa keskmisest. Kui keskmiselt 37% eurooplastest teeb oma kandidaadivaliku kampaanias käsitletud teemade alusel, siis Eestis andis sama vastuse poole vähem küsitletuid – kampaania rolli lõpliku otsuse langetamisel tunnistab vaid 15%. Iga neljas Euroopa Liidu kodanik (25%) peab valimisotsuse langetamise juures määrava tähtsusega teguriks kandidaadi isikut, Eesti elanike seas on samal seisukohal aga koguni 43%. Kõige enam tähtsustavad kandidaadi persooni lätlased, vähim aga Suurbritannia ja Rootsi elanikud.

Europarlamendi valimistel seevastu peavad valijad tähtsaimaks teguriks hoopis kandidaadi kogemust Euroopa-asjades (36%). Eriti tähtsustavad kandidaadi kogemust naisvalijad, samas kui meeste hulgas on naistest mõnevõrra enam neid, kelle jaoks on oluline kandidaadi poliitiline kuuluvus. Siin ei erinenud Euroopa keskmisest ka Eesti elanike seisukohad: meilgi peetakse eurokogemust kõige tähtsamaks põhjuseks, miks Euroopa Parlamendi valimistel kellegi poolt hääletada.

Tulemusi kommenteerib sotsioloog Andrus Saar:

“Viimase kümmekonna aasta jooksul on Eesti erakondade tegevus- ja ideeprogrammid paljuski oma erisust kaotanud ja seetõttu on valijatel keerukas otsustada, millise platvormi poolt oma hääl anda. Taasiseseisvumisperioodi algusest alates on Eesti poliitikas isiksused mänginud erilist rolli.

Sellest ei olegi nii palju aega tagasi, kui erakonna reiting sõltus ainuüksi selle juhist. Tollased avaliku arvamuse küsitluste tulemused erinesid puhtalt selle alusel, millise isiku panid uuringufirmad mingit erakonda esindama. Näiteks Mõõdukate toetus oli pea olematu, kui selle erakonna nime taha ei pandud partei esimehe nime. Kui selleks oli Andres Tarand, siis oli erakonna populaarsus tipus. Piisas, et esimehe nimi muutus ja reiting kukkus kolinal. Sarnased nähtused mõjustasid ka ülejäänud erakondi, kuigi vähem.

Praegu hakkab valijatel kinnistuma erinevate erakondade imago, kuid sellele vaatamata on valimisotsus enamasti isikukeskne. Valimiskampaaniad on Eestis end päris tugevalt diskrediteerinud - olgu siis massiivsuse, nõrkade sõnumite või valijate intelligentsuse alahindamise pärast. Vaid mõned erilised aktsioonid on omanud otsustavat mõju, aga reeglina mõjutavad kampaaniad valijate otsuseid suhteliselt vähe, sest isikuvalimise faktoril on suurem roll.

Mis puudutab eurokogemuse tähtsustamist Europarlamendi valmimistel, siis olid viimased Europarlamendi valimistulemused selle selgeks tõestuseks. Toomas Hendrik Ilves ja Tunne Kelam kui väliselu eksperdid said korraliku häältesaagi. Siiri Oviir, kellel nappis väliskogemust, sai edasi Keskerakonna maine toel. Puudub igasugune põhjus kahelda, et ka sellel aastal saavad need asjaolud otsustavaks. Väga hea, kui valijad pööraksid rohkem tähelepanu sellele, kui aktiivset tööd meie saadikud Brüsselis teevad. Sellest sõltub Eesti huvide kaitsmine Euroopa südames.”

Küsitlus viidi uuringusarja Flash Eurobarometer raames läbi 9.-13. veebruaril 2009. Kokku osales uuringus üle 35 000 naise ja 5500 mehe üle terve Euroopa. Eestis küsitleti 1005 vähemalt 18-aastast elanikku, uuringu läbiviimist koordineeris OÜ SAAR POLL.