http://www.saarpoll.ee/
Kõige levinum avaliku sektori e-teenus on tuludeklaratsiooni täitmine2009-02-16
2008. aasta lõpus viis uuringufirma Saar Poll läbi küsitluse avaliku sektori e-teenuste teemal. Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, selle kaasrahastas Euroopa Komisjon struktuuri-fondide perioodi 2004-2006 tehnilise abi meetme 5.2 raames. Uuringu eesmärk oli välja selgitada avalike e-teenuste ja riigiportaalide kasutatavus Eesti 15-74-aastaste elanike seas ning kodanike rahulolu avaliku sektori poolt pakutavate teenustega elektroonilises keskkonnas. Kokku küsitleti silmast silma intervjuu vormis 1015 inimest vanuses 15–74 aastat.

Uuring näitas, et riigi- ja omavalitsusasutuste kodulehti külastatakse enamasti asutuste kohta info saamiseks, aga ka avaliku sektori poolt pakutavad e-teenused Eesti 15-74-aastases elanikkonnas üsna hästi levinud. Kõige suurema läbimurde on teinud tuludeklaratsiooni täitmine interneti vahendusel, mis on ülekaalukalt tuntuim ja kasutatuim riigipoolne e-teenus ning millega on kasutajad enamasti ka rahul. Samuti on väga hästi juurdunud koolidega suhtlemine interneti teel. Enim tuntakse puudust tööhõive ja meditsiini valda kuuluvatest elektroonilisest teenustest, kusjuures tervishoiu valdkonna olemasolevad e-teenused põhjustavad kasutajais praegu ka enim rahulolematust. Kui muus osas ei ole nimetatud tulemused eelmise aastaga võrreldes olulisel määral muutunud, siis märkimisväärselt on lisandunud inimesi, kes sooviksid täiendavaid eteenuseid tööhõive vallas.

Vaata uuringu TULEMUSI.