http://www.saarpoll.ee/
Uudiste arhiiv:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda2013-06-25
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse2013-05-16
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega2013-01-24
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud2013-01-08
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.