http://www.saarpoll.ee/
Uudiste arhiiv:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Riigikaitseteemaline avaliku arvamuse uuring2012-02-28
Saar Poll tutvustas 18. jaanuaril Kaitseministeeriumis viimase avaliku arvamuse ja riigikaitse uuringu tulemusi. 2011. aasta oktoobris viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1206 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat. Varasemad küsitlused on toimunud kümne aasta jooksul kaks korda aastas.
Valminud on värske uuring tervise ja arstiabi teemal2012-01-10
Uuringufirma Saar Poll OÜ tutvustas täna Sotsiaalministeeriumis uuringu „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2011” tulemusi. Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud küsimustele.