http://www.saarpoll.ee/
Uudiste arhiiv:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Üle poole Eesti elanikest peab pangakaarti turvalisemaks kui sularaha2011-12-13
Värske uuringu kohaselt peab üle poole ehk 55% Eesti elanikest pangakaardi kasutamist turvalisemaks kui toiminguid sularahaga. Kõigest 12% vastajatest peab sularaha kasutamist turvalisemaks.
37% Eesti noortest on kanepit proovinud2011-07-18
Ehkki sünteetilisi narkootikume nagu heroiin, kokaiin ja ecstasy peavad Eesti noored võrreldes Euroopa keskmisega raskemini kättesaadavaks, on kanepit proovinud Eesti noori 11 protsendipunkti võrra enam kui Euroopas keskmiselt.
Domeeninimede registreerimine sujus tõrgeteta2011-05-20
Domeenikasutajate rahulolu-uuring näitas, et enamike vastajate hinnangul sujus neil .ee domeeninimede registreerimine tõrgeteta.
Ainult 28% korterelamutest on teinud energiaauditi2011-03-08
Korterelamute renoveerimisuuringu tulemustest selgub, et vaid veidi rohkem kui neljandikus korterelamutest on tehtud renoveerimise aluseks vajalik energiaaudit.
Uuring kaardistab olukorda avaliku teenistuse personalijuhtimises2011-03-02

Teistkordselt läbi viidud uuring aitab saada tervikpilti Eesti avaliku teenistuse ametiasutuste personalijuhtimise olukorrast.

Pealinlastest on oma linnaosaga enim rahul Nõmme ja Pirita elanikud2011-01-12

Uuring Tallinna elanike seas näitab, et oma elukeskkonnaga on enim rahul Nõmme ja Pirita elanikud. Küsitlus kaardistas pealinlaste hinnanguid erinevatele linna avalikele teenustele.

Valminud on värske uuring tervise ja arstiabi teemal2011-01-05
Täna esitleb SAAR POLL Sotsiaalministeeriumis äsjavalminud uuringu "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010" tulemusi.