http://www.saarpoll.ee/
Uudiste arhiiv:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Eesti esimene tuuleparkide mõju uuring kaardistab elanike hoiakuid2010-12-03

SAAR POLL ja Adepte Ekspert OÜ viisid esmakordselt Eestis läbi uuringu, mis kaardistab tuuleparkide lähedal elavate inimeste suhtumist elektrituulikutesse. Kuigi enamik Läänemaal küsitletud inimestest peab tuuleenergia tootmist vajalikuks, ei suhtuta oma kodukoha läheduses asuvatesse tuuleparkidesse siiski soosivalt.

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes2010-10-12
Sel suvel viis SAAR POLL Siseministeeriumi tellimusel läbi pagulastemaatikat puudutava uuringu, et kaardistada Eesti elanikkonna hoiakuid ja teadlikkust seoses pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändega laiemalt.
Asutuste töötajad peavad tuleohutuseeskirju vajalikuks2010-06-30
Eile tutvustas SAAR POLL Siseministeeriumi poolt tellitud uuringut, mille eesmärk oli hinnata rahulolu tuleohutusjärelevalve teenusega. Uuringust selgus, et vastanute teadlikkus tuleohutusnõuetest on kõrge ning nõuete täitmist peetakse tähtsaks.
Uuring Eesti usuelust: kas usk kujundab väärtushinnanguid?2010-06-28
Täna kell 11:00 esitlevad uuringufirma SAAR POLL ja Eesti Kirikute Nõukogu Tallinnas Rahvus- raamatukogus sotsioloogilist uuringut Eesti elanike suhtumisest religiooni.
Eurot peljatakse nii müntide, hinnatõusu kui pettasaamise pärast2010-06-09
Uuringufirma SAAR POLL esitles täna avalikkusele aprillis ja mais läbi viidud kvalitatiivuuringu tulemusi, millest selgub, et erinevad sihtrühmad pelgavad euro tulekut nii metallmüntide rohkuse, hinnatõusu kui võimaliku pettasaamise pärast.
Setod ihkavad kohalikku kaupa2010-04-26
Setomaa regioonis läbi viidud uuring näitas, et piirkonna elanikud tunnevad kõige enam puudust kodu lähedalt kättesaadavatest kohalikest toidukaupadest. Kohaliku toodangu suurendamiseks ja tootevaliku laiendamiseks on ettevõtjatel aga vaja kindlustunnet, et Setomaal tootmine on võimalik ning tooted leiavad turgu ka väljaspool siinset piirkonda.
Saar Poll aitas kaasa uuenenud Eesti Ekspressi sünnile2010-03-04
Tänase Eesti Ekspressi juhtkirjas kirjutab Priit Hõbemägi sellest, kuidas lugejate seas läbi viidud uuring viis Eesti Ekspressi põhjaliku ümberkujundamiseni.
Vaesuse ja rikkuse nägu Euroopas2010-01-05
Sotsiaal-ja turu-uuringute firma SAAR POLL esitles täna Eurobarometer Flash uuringu tulemusi, millest nähtub muuhulgas, et Eesti elanikel on teiste Euroopa rahvastega võrreldes suurim hirm oma töökoht kaotada.