http://www.saarpoll.ee/
Uudiste arhiiv:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Suvel käis Eestis reisimas 71% elanikest2009-10-20

EASi tellitud ja uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud sisereiside uuringust selgus, et 2009. aasta suvel tegi Eestis vaba aja reise 71% Eesti elanikest. Eestlastest käis suve jooksul reisimas 77% ja mitte-eestlastest 60%, mis näitab, et võrreldes 2008. aastaga on eestlaste reisimistase jäänud enam-vähem samaks, mitte-eestlaste seas on aga reisijate osakaal vähenenud.

Saar Poll esitles ajalooteadvuse uuringu tulemusi 2009-09-23
Sotsiaal-ja turu-uuringute firma SAAR POLL osales kevadel suurprojektis, mille raames uuriti 14 endise Nõukogude Liidu piiridesse kuulunud riigi elanikkonna suhtumisi 20. sajandi peamistesse sündmustesse ning isikutesse, mis ja kes on mõjustanud meie maailma.
Eesti noored peavad esmatähtsaks probleemiks alkoholi ja tubaka kuritarvitamist2009-09-03
Iga teine 15-18-aastane Eesti noor usub, et riigis tuleks esmajärjekorras tegeleda alkoholi ja tubaka kuritarvitamise probleemiga, selgub uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud küsitlusest.
Kinnipeetavad: inimesi ei tohi usaldada2009-09-02
Kolm kinnipeetavat neljast usub, et enamikku inimesi ei tohi usaldada, selgub neljas Eesti vanglas läbi viidud uuringust.
Inimesed tunnistavad põlvkondadevahelist lõhet2009-06-29
Kolm inimest neljast usub, et noorem ja vanem põlvkond ei ole ühel meelel selle osas, mis on ühiskonnale parim, selgub uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud küsitlusest.
Hepatiiti oskavad paremini ennetada kõrgemalt haritud2009-06-16
Uuringufirma SAAR POLL poolt Eesti suuremates linnades elavate naiste seas läbi viidud küsitlus näitas, et hepatiidi ennetamisvõimalustest on kõige teadlikumad kõrgharidusega naised ning haiguse olulisimateks ennetusviisideks peetakse hügieeni ja vaktsineerimist.
Kodumaal reisides väldivad eestlased majutusettevõtetes ööbimist2009-06-12

Uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud 2008. aasta Eesti elanike suviste sisereiside uuringust selgub, et valdav enamik siseturistidest kasutab ööbimiseks mitte majutusasutust, vaid tasuta variante – elatakse sugulaste-tuttavate juures, suvilas, telgis jm.

Eesti firmajuht suhtub võõrtöötajasse avatult skeptiliselt2009-06-08
Uuringufirma SAAR POLL poolt erafirmade juhtivtöötajate seas läbi viidud fookusgrupiintervjuu kinnitas, et kuigi väljaütlemistes on tööandjad võõrtööjõu värbamise suhtes üldiselt avatud meelega, siis teatud vähemusgruppide, eriti usuliste osas, ollakse siiski skeptilised.
Andrus Saar: hea meister leiab alati tööd2009-04-28
SAAR POLLi juht Andrus Saar kirjutab ajalehes Postimees äsjasest kutsehariduse uuringust ning loodab, et otsustajad vabanevad stereotüüpsetest silmaklappidest ja kutseharidus pälvib enam tähelepanu.
Poliitikat peetakse meeste mängumaaks2009-04-23
Euroopa Komisjoni tellimusel viidi kõikides Euroopa Liidu riikides läbi küsitlus naistest, valimistest ja poliitikast. Selgus, et poliitikat peetakse peamiselt meeste mängumaaks ning vähemalt Euroopa tasandil naised sellest mängust osa võtma ei kipu.
Eurooplane valib kampaania, eestlane kandidaadi põhjal2009-04-03
Üle-euroopalisest küsitlusest ilmnes, et kui Eestis tehakse valimisotsus enamasti kandidaadi isikust lähtudes, siis mujal Euroopas peetakse oluliseks valimiskampaaniat.
Kutseharidust hindavad sellest informeeritud inimesed 2009-02-17
Äsja valminud kutsehariduse maineuuringust selgus, et mida teadlikum on inimene kutsehariduses toimuvast, seda kõrgemalt hindab ta kutseõppe mainet ja kutsekooli astuvat noort.
Kõige levinum avaliku sektori e-teenus on tuludeklaratsiooni täitmine2009-02-16
Värske uuring näitab, et riigi- ja omavalitsusasutuste kodulehti külastatakse enamasti asutuste kohta info saamiseks. Samuti on avaliku sektori poolt pakutavad e-teenused Eesti 15-74-aastases elanikkonnas üsna hästi levinud.
Pärnu linna turvalisuse uuring2009-01-21
Täna tutvustas SAAR POLL OÜ juht Andrus Saar uuringu "Pärnu turvalisus 2008" tulemusi, mis annavad ülevaate elukeskkonna turvalisusest Pärnu linnas.