http://www.saarpoll.ee/
Uudiste arhiiv:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Omanikud tapavad oma vara 2008-12-31
"Detsembri alguses esitletud trükimeedia uuringu põhijäreldus oli: “Viimase 12 kuu jooksul on 14% vastajatest loobunud mõne väljaande tellimisest või ostmisest, sest saab veebist kogu temale vajaliku info. 6,5% kavatseb seda teha järgmisel aastal.”," kirjutab Kaarel Tarand kultuurilehes Sirp.
Kalandussektori info-ja teabevajaduse uuring 2008-10-06
Firma SAAR POLL uuring Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi viidud uuring näitab, et interneti kasutamise võimalust omavad umbes pooled kalandusettevõtjad ning internetti kasutavad samuti umbes pooled kalandusettevõtjad.
VKE uuring2008-08-27
Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeeriumis tutvustatud uuringust „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused 2008“ selgus, et väike- ja keskmised ettevõtted ekspordivad varasemast vähem. Firmade juhtideks on aga nooremad ja haritumad inimesed kui kolm aastat tagasi.
ELF keskkonnauuring2008-08-18
Avalikustati Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt tellitud ja  uuringufirma SAAR POLL poolt läbiviidud keskkonnahariduse alase uuringu tulemused.
Uuring: inimesed on valmis tulevikus rohkem investeerima2008-03-26
NASDAQ OMX Balti börside poolt tellitud investoruuringu kohaselt alustaks ligi 40% vastanutest, kes hetkel investeerimisega ei tegele, tulevikus sissetulekute kasvades investeerimist.