http://www.saarpoll.ee/
Toote edukaks turuletoomiseks kulutavad rahvusvahelised ettevõtted hulgaliselt vahendeid. Teavet kogutakse laia skaala uuringute abil, alustades teisesest andmeanalüüsist turusegmendi kohta ning lõpetades toote kontseptsiooni sobivust mõõtvate uuringute ja prooviturundusega.

Toote väljatöötamisel Eesti väikese turu jaoks pole mõttekas uuringutele kulutada miljoneid. Soovitame hoolikalt läbi mõelda, milline teave on toote/teenuse väljatöötamiseks juba olemas ja mida juurde vaja. Edasi mõtleme juba meie – millistest allikatest teavet on võimalik hankida ning kuidas seda kõige optimaalsemalt saada.

Pakume muuhulgas järgmisi tooteuuringuid:

 • turusegmendi analüüs
 • olemasolevate toodete tajumine ning rahulolu nendega
 • lojaalsus
 • paremini positsioneeritud toote väljatöötamine
 • toote idee väljatöötamine, võimalike turueeliste leidmine
 • toote kontseptsiooni väljatöötamine
 • tulevase toote läbilöögivõime
 • pakenditestid
 • nime- ja sloganitestid
 • maitse- ja lõhnatestid
 • hinnauuringud