http://www.saarpoll.ee/
Siin on toodud kompleksuuringu kirjeldus, mille eesmärk on aidata kaasa eduka brändi loomisele ja arendamisele.

I. Strateegia väljatöötamine, annab vastused küsimustele:
 • Milline on võimalik turunišš?
 • Kes on antud valdkonnas potentsiaalsed kliendid?
 • Kuidas nad valivad pakkujate vahel?
 • Milline näeb välja ostuotsustusprotsess?
II. Toote väljatöötamine, annab vastused küsimustele:
 • Millised peaksid olema uue toote omadused?
 • Milline peaks olema toote kuju, pakend, nimi, hüüdlause, hind?
 • Kas tarbija tajub toote eeliseid, toote tarbimisest saadavat kasu?
 • Milline peaks olema toote reklaam, selle sõnum, kujundus?
 • Millist väljapakutud kontseptsioonist peaks kasutama?
III. Müügiedenduskampaania, annab vastused küsimustele:
 • Milliseid reklaamikanaleid kasutada?
 • Kui suures mahus reklaamida?
 • Milliseid toetusvõtteid kasutada?
IV. Toote seire turul, annab vastused küsimustele:
 • Milline on toote tuntus?
 • Kes ja millises mahus toodet tarbib?
 • Miks meie/teiste toodet tarbitakse?
 • Millega tarbijad ei ole rahul?
 • Milline on meie/teiste toodete kuvand?
 • Kuidas tuleks toodet muuta, et leida uusi sihtrühmasid, uusi kasutusalasid?
 • Kas ja kuidas tuleks muuta toote hinda, pakendit?