http://www.saarpoll.ee/
Reklaamiuuringute peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kuidas reklaami üles ehitada ja millistesse kanalitesse seda suunata, et investeeringute efektiivsus maksimaalne oleks. Lõpptulemusena hindame, millise efekti kampaania kaasa tõi.

Kampaania eel kasutatakse enamjaolt fookusgruppe ja ajurünnakuid koos mitmesuguste mänguliste ja psühholoogiliste võtetega. Kampaania järel mõõdetakse selle tulemuslikkust mõne kvantitatiivse uuringuga. Teema sügavamaks käsitlemiseks võib ka siin kasutada fookusgruppe.

Pakume järgmisi reklaamiuuringuid:

  • reklaami eeltestid
  • reklaami kontseptsiooni, sõnumi ja kujundusliku osa hindamine
  • valmisreklaami testimine
  • reklaami järeltestid
  • reklaamikampaania efektiivsus
  • PR-kampaania ettevalmistamine
  • PR-kampaania tulemuslikkus