http://www.saarpoll.ee/
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse2013-05-16
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.

Täna Kaitseministeeriumis tutvustatud uuringu järgi on kogu elanikkonna toetus relvastatud vastuhakule sissetungi korral tõusnud 79 protsendini ning venekeelse elanikkonna seas koguni 82 protsendini.

Usaldus Eesti kaitseväe vastu on tõusnud 82 protsendini, millega kaitsevägi on tõusnud teisele kohale päästeteenistuse järel, näitavad uuringufirma Saar Poll andmed.

Eesti kuulumist NATO-sse toetab 79 protsenti elanikest, venekeelse elanikkonna toetus NATO-liikmelisusele on tõusnud 52 protsendini võrreldes sügisese 39 protsendiga. Ajateenistuse toetajate osakaal on tõusnud 95 protsendini elanikkonnast.

Kaitseminister Urmas Reinsalu ütles uuringutulemusi kommenteerides, et elanike endiselt kõrge kaitsetahe ning toetus Eesti senisele kaitse- ja julgeolekupoliitikale näitab, et Eesti on õigel teel.

«Eriti positiivne on see, et venekeelse elanikkonna suhtumine riigikaitsesse on teinud märgatava positiivse hüppe. Kuna kogu elanikkonna kaitsetahe näitab kasvutendentsi, on venekeelse elanikkonna suhtumise paranemine ootuspärane ja loomulik,» ütles Reinsalu.

«Samas ei maksa uuringu tulemuste põhjal teha ennatlikke ja pikaajalisi järeldusi, vaid püsivast nihkest saab ilmselt rääkida aasta-kahe pärast, kui senised trendid venekeelse elanikkonna puhul püsima jäävad,» lisas kaitseminister.

Kaks korda aastas Kaitseministeeriumi tellimusel valmivast uuringust selgub Eesti elanike hinnang maailma ja Eesti turvalisusele, arusaam peamistest julgeolekuriskidest, suhtumine Eesti riigikaitse korraldusse ning riigikaitsega tegelevatesse ja elanikkonna turvalisust tagavatesse institutsioonidesse, inimeste kaitsetahe ja muud olulised riigikaitsega seotud seisukohad.

Uuringu viis läbi uuringufirma Saar Poll Eesti 15-74-aastaste elanike seas, kokku küsitleti 1204 inimest.

Uuringu aruannet saab lugeda SIIT