http://www.saarpoll.ee/
Olulist osa brändi edukuses mängib maine ja seda kujundavad tegurid. Seepärast keskendume brändiuuringutes tootega seotud assotsiatsioonide ja hoiakute mõõtmisele. Lisaks aitame leida vastust küsimusele, milline on brändi positsioon turul ja mida selle parandamiseks ette võtta.

Tavapärasemad mõõtmismeetodid on küsimuste lisamine omnibuss-uuringusse, fookusgrupid ja in hall-test.

Pakume järgmisi brändiuuringuid:

 • brändi tuntus
 • brändi kasutamine
 • suhtumine brändi
 • ostuotsuse protsess
 • brändi maine ja usaldusväärsus
 • lojaalsus
 • brändi positsioneering
 • pakenditestid
 • nime- ja sloganitestid
 • maitse- ja lõhnatestid
 • hinnauuringud